Tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn tässä palvelussa.

Rekisterin nimi

Turku Accordeon kilpailijarekisteri

Yhdistys / Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Helmiharmonikat ry
Osoite: Muurahaisenkatu 4, 20240 Turku
Y-tunnus: 3016530-8

Yhteyshenkilö

Nimi: Elias Ukkonen
E-mail: turku.accordeon@gmail.com

Kenen tietoja sivuilla käsitellään

Verkkosivujen kautta kilpailuun ilmoittautuvien henkilötietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan kilpailun järjestämistä ja siihen liittyviä yhteydenotottoja varten.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Ilmoittautuvat käyttäjät

Rekisteri sisältää seuraavan kaltaisia tietoja käyttäjistä

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kilpailijan syntymäaika
 • Käyttäjän IP-osoite

Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

 • Google Forms

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan rekisterin yhteyshenkilölle.

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus
 • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Lomakkeen tiedot lähetetään ja niitä käsitellään salatun yhteyden (HTTPS) välityksellä.

Organisatoriset menetelmät

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden ohjeistaminen sekä palveluntarjoajien huolellinen valinta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys (Data retention policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.